فونت فارسی پرشین سمت

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی

فونت فارسی پرشین کرشمه

توضیحات فونت : فونت فارسی کرشمه نمونه ای از دست خط استاد احمد آریا منش بنیانگذار خط کرشمه میباشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی

فونت فارسی تیتراژ

توضیحات فونت : فونت فارسی تیتراژ شامل فونت های تیتراژ 1 و تیتراژ 2 می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی

فونت سیمبل پرشین میخی

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی

فونت فارسی پرشین سینا

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی

فونت فارسی پرشین عاشورا

توضیحات فونت : برای استفاده از فونت سمبل عاشورا از حروف کوچک انگلیسی استفاده کنید

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی

فونت فارسی پرشین محرم

توضیحات فونت : برای استفاده از فونت سمبل محرم از حروف کوچک انگلیسی استفاده کنید

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مظاهر دهقان

فونت فارسی پرشین هادی

توضیحات فونت : برای استفاده از فونت سمبل امام هادي عليه السلام فقط از حروف کوچک انگلیسی استفاده کنید

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی

فونت فارسی پرشین رضوی

توضیحات فونت : برای استفاده از سمبل ها فقط از حروف کوچک انگلیسی استفاده کنید

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی

فونت فارسی پرشین انتظار

توضیحات فونت : فونت پرشین انتظار بر خلاف روال فونت انتظار یک فونت تحریر نیست بلکه فونت سمبل می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی