فونت فارسی دنباله

توضیحات فونت : فونت فارسی دنباله در حالت فونت Mediom موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده