فونت فارسی روزنامه

توضیحات فونت : فونت فارسی زورنامه براساس خطوط قدیمی چاپ، طراحی و اجرا شده است .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ناصر ابراهیمی

فونت فارسی روزنامه

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده