دانلود فونت پرشین تیتراژ سایه

فونت پرشین تیتراژ سایه 1

توضیحات فونت : فونت فارسی پرشین تیتراژ سایه حالت تو خالی فونت پرشین تیتراژ 1 می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی

دانلود فونت پرشین تیتراژ سایه 2

فونت پرشین تیتراژ سایه 2

توضیحات فونت : فونت فارسی پرشین تیتراژ سایه 2 حالت تو خالی فونت پرشین تیتراژ 1 می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی