دانلود فونت حاله تیره

فونت فارسی حاله ( تیره )

توضیحات فونت : فونت فارسی حاله در حالت تیره یا حالت فونت bold می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

دانلود فونت حاله

فونت فارسی حاله

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

فونت فارسی هاله

توضیحات فونت : فونت فارسی هاله در 2 حالت فونت bold و فونت normal موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه