فونت فارسی ستاره

توضیحات فونت : فونت فارسی ستاره در حالت های فونت bold و فونت normal موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه

فونت فارسی پشتو ستاره

توضیحات فونت : فونت فارسی پشتو ستاره دار از خانواده فونت پشتو و در گروه فونت های ام جی می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده