دانلود فونت سوره تیره

فونت سوره ( تیره )

توضیحات فونت : فونت فارسی سوره در حالت تیره یا حالت فونت bold می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

دانلود فونت سوره

فونت سوره

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

فونت فارسی سوره

توضیحات فونت : فونت فارسی سوره در 2 حالت فونت normal و فونت bold موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه