دانلود فونت فارسی اربعین

فونت اربعین

توضیحات فونت : این فونت براساس نسخه ایرماگ فونت شفیق توسط ایران فونت طراحی و پیاده سازی شد . فونت اربعین به خوبی از تمام حروف فارسی، عربی، کردی، اردو، و انگلیسی پشتیبانی میکند .

سیستم عامل : windows , mac

طراح فونت : علی سواری

فونت دینار 2 ( متوسط )

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

فونت الخاشعی

توضیحات فونت : فونت الخاشعی توسط " پرشین فونت " ویرایش شده است .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت دیجیتال عربی

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

دانلود فونت العربیه

فونت العربیه

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

فونت عربی امینه

توضیحات فونت : فونت امینه از فونت های عربی به فارسی تبدیل شده است .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : علی سواری

دانلود فونت جنت

فونت عربی جنت ( جنه )

توضیحات فونت : از فونت جنت در طراحی لوگوی سایت یاهو استفاده شده است .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : نادین شاهین

فونت عارف گرافیتی

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : عبد الله عارف

فونت فارسی نیریزی

توضیحات فونت : دومین فونت استاندارد یونیکد توسط شورای عالی اطلاع رسانی بنام فونت " نیریزی " می باشد و به عنوان رسم الخط ايراني -اسلامي مشهور است .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : هامون‌سافت

فونت فارسی محلا

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده