فونت “فارسی” – Font Farsi

توضیحات فونت : این فونت که فارسی (font farsi) نام دارد یک فونت زیبا و ما بین فونت شکسته و فونت نسخ می باشد . البته به فونت نسخ شکسته نیز شبیه می باشد . در دو حالت Simple Normal و Simple Outline موجود می باشد ، که حالت های معمولی و خط تو خالی می باشد . این فونت از سری فونت های MJ می باشد

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا

فونت میترا دفورمد

توضیحات فونت : ایده‌ی اولیه‌ فونت میترا دفورمد، تغییر در فونت میترا بود است ، طوری که یک قابلیت تایپوگرافیک به آن اضافه شود و یک فونت Distorted فارسی یونیکد اراعه شده باشد .
میتراد فورمد در وب سایت بیهنس به عنوان پروژه‌ی برگزیده‌ی تایپوگرافی انتخاب و در لیست سایت تایپوگرافی‌سِرْوْد قرار گرفت. (Behance، متعلق به شرکت Adobe، معتبرترین سایت از مجموعه آثار طراحی و دیزاین در دنیاست.)

سیستم عامل : windows

طراح فونت : شهاب سیاوش

دانلود فونت ترافیک تیره

فونت ترافیک ( تیره )

توضیحات فونت : فونت ترافیک در حالت فونت تیره یا فونت bold موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

دانلود فونت ترافیک

فونت ترافیک

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

دانلود فونت تیتر تیره

فونت تیتر ( تیره )

توضیحات فونت : فونت فارسی تیتر در خالت تیره یا فونت bold موجود است .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

دانلود فونت تیر

فونت تیر

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

فونت فارسی فنون

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی فسیل

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فیری

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی دست باز

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده