فونت فارسی انتظار 1

توضیحات فونت : این فونت نسخه شماره یک فونت انتظار می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده