فونت نور ( ضخیم )

توضیحات فونت : فونت نور توسط آقای مجتبی کیا از عربی به فارسی ترجمه و تبدیل گشته است .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا

فونت نور

توضیحات فونت : فونت نور توسط آقای مجتبی کیا از عربی به فارسی ترجمه و تبدیل گشته است .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا

فونت لامیا

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

دانلود فونت جدید

فونت فارسی جدید

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

فونت فارسی پرشین کرشمه

توضیحات فونت : فونت فارسی کرشمه نمونه ای از دست خط استاد احمد آریا منش بنیانگذار خط کرشمه میباشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی

فونت فارسی جدید

توضیحات فونت : فونت فارسی جدید در حالت فونت bold موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه