فونت زینتی ( تیره )

توضیحات فونت : فونت زینتی در حالت تیره یا فونت bold موجود می باشد

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

فونت فارسی زینتی

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده