فونت فارسی علی

توضیحات فونت : ایده اصلی این فونت از تصاویر گرافیکی گرفته شده است و بر مبنای فونت شفیق نیز طراحی و اجرا شده است .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده