دانلود فونت میترا تیره

فونت میترا ( تیره )

توضیحات فونت : فونت فارسی میترا در حالت تیره یا حالت فونت bold می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

دانلود فونت میترا

فونت میترا

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

فونت فارسی میترا

توضیحات فونت : مجموعه فونت فارسی میترا مجموع از 5 نوع اصلاح شده فونت میترا می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی میترا – b mitra

توضیحات فونت : فونت فارسی میترا در حالت های فونت normal و فونت bold موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه