فونت فارسی نیکی

توضیحات فونت : فونت فارسی نیکی در حالت های فونت bold و فونت Border Italic و فونت Outline Italic و فونت Outline و فونت Shadow Italic و فونت Shadow و فونت normal موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه