فونت فارسی مسیر

توضیحات فونت : فونت فارسی مسیر یک فونت عربی می باشد که توسط آقای علی سواری به فارسی برگردانده شده است .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : پاسکال ذقبی