فونت فارسی ثلث

توضیحات فونت : فونت فارسی ثلث بر اساس فونت ثلث نرم افزار میرعماد ساخته شده است و با فونت ثلث های سابق تفاوت دارد.

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده