فونت فارسی تبلیغاتی

توضیحات فونت : این فونت در حالت های Bold و Extra Bold و Light و Medium می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا