فونت فارسی کامران

توضیحات فونت : فونت فارسی کامران بر اساس دستخت آقای کامران انصاری طراحی شده است ، فونت فارسی کامران در حالت های فونت Outline و فونت bold و فونت normal موجود می باشد

سیستم عامل : windows

طراح فونت : کامران انصاری