فونت فارسی مشهد

توضیحات فونت : فونت فارسی مشهد در حالت فونت Bold Italic موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه