فونت فارسی نازنین دوخط

توضیحات فونت : فونت فارسی نازنین در حالت فونت outline موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه