فونت فارسی پچ

توضیحات فونت : فونت فارسی پچ در حالت های فونت bold و فونت normal موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه