فونت فارسی رویا

توضیحات فونت : فونت فارسی رویا در دو حالت فونت bold و فونت normal موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه