فونت فارسی سینا

توضیحات فونت : فونت فارسی سینا در حالت فونت bold موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه