فونت فارسی وحید

توضیحات فونت : فونت فارسی وحید در 2 حالت فونت bold و فونت Italic موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه