فونت فارسی فرح

توضیحات فونت : فونت فارسی فرح دارای حالت های : فونت Italic و فونت Light و فونت Medium و فونت معمولی می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده