فونت فارسی آصفه

توضیحات فونت : فونت آصفه در حالت فونت Bold می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده