فونت فارسی پادشاه 2

توضیحات فونت : فونت پادشاه 2 از خانواده و ارقاع یافته فونت پادشاه 1 می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده