فونت فارسی پرشین کرشمه

توضیحات فونت : فونت فارسی کرشمه نمونه ای از دست خط استاد احمد آریا منش بنیانگذار خط کرشمه میباشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی