فونت فارسی قرآن طه

توضیحات فونت : این فونت که مناسب متون قرآنی و روایی است، زیبایی خاصی در ترکیبات خود نهفته است . به نوعی این خط با اسکن متون قرآنی شبیه‌سازی شد و در قالب TTF در یک برنامه مورد استفاده قرار گرفت.

سیستم عامل : windows

طراح فونت : نورسافت به سفارش شورای عالی اطلاع‌رسانی

فونت فارسی نیریزی

توضیحات فونت : دومین فونت استاندارد یونیکد توسط شورای عالی اطلاع رسانی بنام فونت " نیریزی " می باشد و به عنوان رسم الخط ايراني -اسلامي مشهور است .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : هامون‌سافت

فونت فارسی گراندا

توضیحات فونت : این فونت در حالت های Outline و Shade و معمولی می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا