فونت فارسی فرشا

توضیحات فونت : فونت فرشا در 3 حالت فونت Bold و فونت Light و فونت Mediom می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده