فونت فارسی منحنی

توضیحات فونت : فونت منحنی در حالت عادی قابل استفاده می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی منحنی دوخط

توضیحات فونت : فونت منحنی در حالت Outline یا دو خطی قابل استفاده می باشد و از خانواده فونت منحنی می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده