فونت فارسی ایران نستعلیق

توضیحات فونت : اولین فونت استاندارد یونیکد توسط شورای عالی اطلاع رسانی بنام فونت " ایران نستعلیق" ساخته شد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : شورای عالی اطلاع‌رسان