دانلود فونت نسیم تیره

فونت نسیم ( تیره )

توضیحات فونت : فونت فارسی نسیم در حالت تیره یا حالت فونت bold می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

فونت فارسی نسیم

توضیحات فونت : فونت فارسی نسیم در حالت فونت Bold موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه