دانلود فونت فارسی وسطی

فونت وسطی ( کج )

توضیحات فونت : فونت وسطی در حالت فونت کج یا فونت Italic موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

دانلود فونت وسطی

فونت وسطی

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ابوالفضل سيل سپور

فونت فارسی وسطی

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه