فونت فارسی پشتو ستاره

توضیحات فونت : فونت فارسی پشتو ستاره دار از خانواده فونت پشتو و در گروه فونت های ام جی می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده