فونت فارسی پشتو کلفت

توضیحات فونت : فونت فارسی پشتو کلفت از خانواده فونت پشتو و در گروه فونت های ام جی می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده