فونت فارسی فرشا

توضیحات فونت : فونت فرشا در 3 حالت فونت Bold و فونت Light و فونت Mediom می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی فرج

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی ادوب عربیک

توضیحات فونت : این فونت دارای 4 حالت Bold و BoldItalic و Italic و Regular می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده