دانلود فونت فارسی اربعین

فونت اربعین

توضیحات فونت : این فونت براساس نسخه ایرماگ فونت شفیق توسط ایران فونت طراحی و پیاده سازی شد . فونت اربعین به خوبی از تمام حروف فارسی، عربی، کردی، اردو، و انگلیسی پشتیبانی میکند .

سیستم عامل : windows , mac

طراح فونت : علی سواری

فونت فارسی سهند

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : مجتبی کیا

دانلود فونت فارسی فرزیان 2

فونت فرزیان ( بدون خط )

توضیحات فونت : این نسخه از فونت فرزیان بدون خط میانی می باشد

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سید روح الله میرمحمدی

فونت فرزیان

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : سید روح الله میرمحمدی

دانلود فونت حکیم غزالی

فونت حکیم غزالی

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

دانلود فونت پرشین تیتراژ سایه

فونت پرشین تیتراژ سایه 1

توضیحات فونت : فونت فارسی پرشین تیتراژ سایه حالت تو خالی فونت پرشین تیتراژ 1 می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی

دانلود فونت پرشین تیتراژ سایه 2

فونت پرشین تیتراژ سایه 2

توضیحات فونت : فونت فارسی پرشین تیتراژ سایه 2 حالت تو خالی فونت پرشین تیتراژ 1 می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی

دانلود فونت پرشین تیتراژ 1

فونت پرشین تیتراژ 1

توضیحات فونت : فونت فارسی پرشین تیتراژ 1 شامل 2 نسخه از این فونت می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی

دانلود فونت تیتراژ 2

فونت پرشین تیتراژ 2

توضیحات فونت : فونت فارسی پرشین تیتراژ 2 شامل 2 نسخه از این فونت می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی

فونت فارسی پرشین طومار

توضیحات فونت : درج نشده

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی