فونت فارسی بیروت

توضیحات فونت : فونت بیروت در حالت Normal و فونت Heading و فونت Light و فونت Lt X3 و فونت Md آماده دریافت می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده