فونت فارسی پرشین عاشورا

توضیحات فونت : برای استفاده از فونت سمبل عاشورا از حروف کوچک انگلیسی استفاده کنید

سیستم عامل : windows

طراح فونت : امیر حسین صدقی