فونت فارسی همت

توضیحات فونت : فونت فارسی همت توسط آقای محمد عموئی طراحی شده و اجرا این فونت توسط فونت پارسی می باشد

سیستم عامل : windows

طراح فونت : محمد عموئی