فونت فارسی نبی

توضیحات فونت : طراحی این قلم حدود یک سال طول کشیده و تمام اعراب و کشیدگی ها را داراست که با Shift+J این کشیدگی ها قبل از هر حرف قابل اعمال است.

سیستم عامل : windows

طراح فونت : حسین زاهدی