فونت فارسی توفیق

توضیحات فونت : فونت فارسی توفیق در حالت های فونت Outline و فونت Italic موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه