فونت فارسی چوب

توضیحات فونت : فونت چوب با فونت تخته هم خانواده و از یک گروه می باشد و تنها در کیفیت نگارشی با هم متفاوت می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده