فونت فارسی ایرانیان سانس

توضیحات فونت : اگر این قلم در ویندوز خوانایی خوبی ندارد به علت رندرینگ بد فونت‌ها در ویندوز است

سیستم عامل : windows

طراح فونت : هومن مهر

فونت فارسی همت

توضیحات فونت : فونت فارسی همت توسط آقای محمد عموئی طراحی شده و اجرا این فونت توسط فونت پارسی می باشد

سیستم عامل : windows

طراح فونت : محمد عموئی

فونت فارسی لاغر

توضیحات فونت : فونت فارسی لاغر در حالت فونت High موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی صاف

توضیحات فونت : فونت فارسی صاف در حالت فونت Light آماده استفاده می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی شابلون

توضیحات فونت : فونت فارسی شابلون در حالت های فونت Outline و فونت normal موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده