فونت فارسی میترا

توضیحات فونت : مجموعه فونت فارسی میترا مجموع از 5 نوع اصلاح شده فونت میترا می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده

فونت فارسی میترا – b mitra

توضیحات فونت : فونت فارسی میترا در حالت های فونت normal و فونت bold موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه