فونت فارسی نسخ

توضیحات فونت : فونت نسخ در حالت های فونت Extensions و فونت Special و فونت Swashes و فونت Variants موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : درج نشده