فونت فارسی نسیم

توضیحات فونت : فونت فارسی نسیم در حالت فونت Bold موجود می باشد .

سیستم عامل : windows

طراح فونت : برنا رایانه