فونت فارسی مغرب

توضیحات فونت : این فونت عربی توسط ایران فونت به طور کامل اصلاح شد و حروف فارسی به آن اضافه گردید.

سیستم عامل : windows

طراح فونت : ایران فونت